Foro de
Innovación

A progresiva internacionalización da economía implica, para os países desenvolvidos e as súas sociedades do benestar, a perda daquelas vantaxes competitivas baseadas na dispoñibilidade de recursos naturais e humanos, con diferenciaus de custes favorables. Son os países en vías de desenvolvemento os que agora están en condicións de aproveitar esta clase de vantaxes competitivas. Por iso, é unha necesidade imperiosa para as nosas ampresas avanzar dende as posicións actuais, centradas en activos tanxibles, cara outras que xiren en torno ó capital intelectural, o IDT e a innovación.

O Foro de Innovación foi creado, por iniciativa do Departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo e o CEG, a primeiros de 2006. O seu obxectivo é xerar debate sobre os novos paradigmas da competitividade. O Foro busca propiciar un espazo de reflexión do que podan xurdir iniciativas ou accións capaces de dar pulo ó cambio necesario provocado polos intanxibles.

Comité executivo do Foro:

  • Coordinador: Alberto Casal Davila.
  • Vocais: Santiago Gómara Millán, Luis Moreno Diéguez, Juan Manuel Vieites, Carlos Ruiz Blanco, Jesús Ángel Lago Gestido, Fernando Sánchez Troncoso, José Ángel Lorenzo Ramírez, Alberto Rocha Guisande, Lorena Rey Juncal, Francisco Pita.

Noticias e Material relacionado

Páxina:  1  2  3  4  »
 
19 rexistros atopados
10/02/2009
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación
Papeles CFV 40
05/03/2014
Andrés Leonardo Martínez, de Google Developers: ”Let´s teach them to fail”
Compartirá su experiencia en el desarrollo, promoción y transferencia de tecnologías innovadoras
19/09/2013
El CDTI explicará su programa de ayudas para I+D+I, el 19 de septiembre
Contará con la participación de Javier Ponce, director económico-financiero del CDTI
25/05/2012
Taller para la detección de ´insights´ en el desarrollo de nuevos conceptos
Está dirigido a profesionales de I+D y marketing, interesados en metodologías de innovación centrada en los usuarios
08/06/2011
Jornada sobre ´Lean Thinking´
Esta nueva filosofía de gestión persigue implicar a todo el personal de la empresa en la búsqueda de la perfección, el respeto a las personas y la aplicación del sentido común
Páxina:  1  2  3  4  »
  Amosar   5  10  25    artígos por páxina
Aviso Legal Contacto © copyright Club Financiero Vigo